Viktig information och Villkor

Home / Viktig information och Villkor

Viktig information och villkor, samt accepterande av avtal.

Utbildningen uppfyller myndigheternas krav enligt:

  • lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
  • förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:79) om utbildning av förare för behörighet AM.

När du bokar kurs, får du tillgång till den Undervisningsplan, som all trafikutbildning i samstämmighet med lagen måste fått godkänd av Transportstyrelsen. Du har också rätt att begära ut undervisningsplanen före du bokar kurs.

Där framgår bl.a: Utbildningen är målstyrd, eleven har självstudier, körlektionerna är väderberoende, säkerheten är prioriterad och ansvarig utbildare gör bedömningen. Före elev får övningsköra i trafik, säkerställer självstudier och två prov, att eleven har nått den teoretiska nivå lagen kräver. Det är först när självstudier, prov, teori samt all körning är klar, som kursen är slut.

Där framgår också att anordnare av kursen, i enlighet med sina stadgar och syfte, är fordonsföreningen volvotuor & saabfari (802471-5461), e-post: info@mopedutbildarna.se, telefon/fax: 0700-398824, Verktygsgatan 7 252 37 Helsingborg. Föreningen täcker sina omkostnader endast genom bidrag samt avgifter och använder därför behöriga trafiklärare som fakturerar för sin lön och sina kostnader.

Med Körkortsbehörigheten klass 1 AM får du lov att köra moped klass 1, moped klass 2, traktor A och vissa motorredskap.

Det är också en bra investering om du vill ta andra körkort senare. Det går ofta snabbare, blir billigare när du gått en mopedkurs och körkortstillståndet gäller för fler körkortsbehörigheter samt varar i 5 år.

Ett körkort med behörighet AM, är en juridisk giltig ID-handling i Sverige. Därför måste elevens identitet kunna säkerställas vid kurstart.

För att ta ett körkort med behörigheten AM krävs att du har:

  • Ett giltigt körkortstillstånd.
  • Slutfört en utbildning hos behörig utbildare som ger behörighet till Trafikverkets Kunskapsprov
  • Skrivit ett godkänt Kunskapsprov (teoriprov) hos Trafikverket.

Har du körkortstillstånd kan du köra manöverträning, köra i trafik och avsluta kursen när du är 14 år och 9 månader gammal. Men för att göra det skriftliga Kunskapsprovet hos Trafikverket, måste du fyllt 15 år.

Provet som Du själv bokar hos Trafikverket kostar 325 kr och ingår inte i omkostnader, lön/kostnaden för lärare/instruktör.

Du måste lämna en hälsodeklaration och ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen, samt göra en synundersökning hos optiker. Ingår inte i omkostnader, lön/kostnaden för lärare/instruktör (rekommenderar Holst Optik)

Körkortstillstånd, tillverkning av körkort och fotografering hos Trafikverket (230 kr), ingår inte i omkostnader, lön/kostnaden för lärare/instruktör

För mer information gå in på:
korkortsportalen.se/e-tjanster-blanketter/          ansök om körkortstillstånd hos transportstyrelsen.

Körkortstillståndet som varar i 5 år är en angelägenhet mellan myndigheter och körkortstagare och utöver att göra en kontroll av körkortstillstånd och ID före grundläggande manöverträning är detta inte en del av utbildarens ansvar. Skulle eleven medan kursen pågår, bli nekad körkortstillstånd eller få det återkallat, är detta inte en del av utbildarens ansvar.

Det finns inget krav på att man avslutar hela kursen, man kan ta del av undervisningen utan att fullfölja samtliga delmål. Men för att bli behörig att göra Kunskapsprovet, som Du själv bokar hos Trafikverket, måste du gått hela kursen, så att utbildaren kan intyga att du nått samtliga delmål och därmed avslutat kursen komplett. Önskar man avsluta kursen komplett, måste man till fullo reglera omkostnader, lön/kostnaden för lärare/instruktör.

Ordinarie summa för omkostnader, lärare/instruktör är 4500 kr inklusive moms. Faktura skickas normalt när kursen startats samt regleras som regel senast fakturans förfallodatum eller enligt avtal. Vill ni köra lektion i trafik före förfallodatumet, så att utbildaren kan intyga att ni är klar med kursen, måste fakturan till fullo vara reglerad. Tänk på att räkna med bankdagar i er planering. Om ni valt att dela upp summan på flera fakturor, är det också sista förfallodatum som styr när ni tidigast kan avslutat kursen eller se ovan.

I undantagsfall, om ni är ute i sista sekunden men vill avsluta kursen, kan ni be oss kreditera fakturan och sedan överföra summan via bankgiro eller swish. Den elektroniska registrering som sker automatiskt vid banköverföringar, utgör er bekräftelse. Glöm inte att skriva vem transaktionen gäller.

I summan för omkostnader, lärare/instruktör ingår teoriundervisning 8 timmar, körlektioner 4 timmar, lokal och undervisningsmaterial. Förutom att uppnå trafiksäkerhetsmålen, är syftet med kursen att hjälpa eleven nå behörighet för att skriva Trafikverkets Kunskapsprov. Eftersom Transportstyrelsens regelverk är målstyrt, inte tidsstyrt, behövs ibland lite mer tid. Då bjuder vi på det, men om behovet av extralektioner går över 1 1/2 timme, ingår det inte i ordinarie omkostnader, lön/kostnad för lärare/instruktör och ni kan komma att faktureras 400 kr/timmen eller enligt överenskommelse (privat övningskörning med moped är förbjudet).

Väljer du Betalt Rubbet Rabatt på 300 kr – betalar du bara 4200 – Om du Gillat oss på Facebook och betalar hela summan omgående när ni får fakturan. Betalas inte 4200 kronor omgående eller enligt överenskommelse, sänds en kompletterande faktura på 300 kronor.

Accepterat avtal för tjänst börjar när du bokat kursen. Du accepterar och samtycker också till att bekräftelser på avtal och övriga korrespondens mellan avtalsparter endast behöver ske via e-mail.

Om färre än fem bokat sig till ett bestämt kursdatum, kan vi komma att försöka flytta fram kursstarten.

När du bokar kursen lämnar du uppgifter som från 2018 05 25 omfattas av lagen om GDPR. Det handlar om datalagring av personuppgifter. Transportstyrelsen kräver att körkortstagare hanteras i elevkort. Vi köper in den tjänsten av Trafikskola online och följer deras villkor. Gällande avtalstecknare behöver vi uppgifter för att hantera sådant som fakturering. Vi hanterar alla uppgifter i enlighet med GDPR och som avtalstecknare har du enligt GDPR rätt att kräva att vi vid förfrågan raderar dina uppgifter, men normalt lagrar vi dem upp till 12 månader för att kunna hantera fortlöpande korrespondens och andra frågor som kan uppstå. Gällande elever följer vi Transportstyrelsens direktiv.

Ångerrätt för bokad tjänst på internet regleras av SFS nr: 2005:59. Den säger att avtalat som ingås över internet normalt ger 14 dagars ångerrätt från första vardagen efter avtal ingås. Detta innebär att vi skulle behöva ha stopp för all bokning 17 dagar före kursen börjar. För att alla parter skall slippa de komplikationer detta skulle medföra, accepterar du våra villkor nedan, i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap.2- 11§.

Av den totala summan är 2000 kr för bokningen, för att bara de som vill gå kursen skall boka. Därför görs undantag endast om avbokning sker minst 72 timmar före kursen startar, eller om det finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdiga skäl. Sker avbokning senast 72 timmar före kursen startar eller tidigare, betalas inbetalade pengar tillbaka i sin helhet inom 14 dagar till det konto du anger. Sker avbokning senare än 72 timmar före kursstart eller inte alls är det en sen avbokning och vi fakturerar 2000 kr för våra omkostnader. Avbokning kan göras personligen, via e-mail, telefon eller brev. Vi rekommenderar skriftlig avbokning.

För att vara säker på att ha en bokad plats, måste minst summan för bokningen vara betald. Obs, om du måste skjuta fram din kurs, behöver du inte betala ny bokningsavgift.

När det gäller att avbryta kursen går det bra, om man redan efter första lektionen märker att det här är inget för mig. Då räknas det som en sen avbokning. Den kan göras personligen, via e-mail, telefon eller brev. Vi kommer att acceptera det som sen avbokning oavsett, men rekommenderar skriftlig avbokning.

Går man på fler lektioner, så har man valt att gå kursen, vare sig man sedan själv väljer att fullfölja sina studier och ta sitt körkort eller ej och därmed accepterar du uttryckligen, samt samtycker till att tjänsten börjat utföras, samt att tjänsten har fullgjorts och att i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap.2- 11 § du inte längre har ångerrätt. Undantag görs endast om det finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdiga skäl.

Normalt är tiden man har på sig för att avsluta kursen 4 månader, läromedelsplattformen Trafikskola online har man tillgång till i 1 år. När man avslutat kursen har man 5 år på sig att skriva kunskapsprov hos Trafikverket. Om man av något skäl behöver mer än 4 månader på sig för att avsluta kursen, skall man kontakta oss och uppge skälet för detta, samt ha en plan för när man tror man kan avsluta kursen så att vi kan göra en överenskommelse om detta. Om man inte hör av sig eller inte responderar på våra kontaktförsök, så har man valt att gå kursen, vare sig man själv väljer att fullfölja sina studier och ta sitt körkort eller ej och därmed accepterar du uttryckligen, samt samtycker till att tjänsten börjat utföras, samt att tjänsten har fullgjorts och att i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap.2- 11 § du inte längre har ångerrätt. Undantag görs endast om det finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdiga skäl.

Om ni upplever att vi, utöver det som ligger utanför vår kontroll, som egna studier och regler för att ta körkort, inte har gjort vad som rimligen kan förväntas av oss för att hjälpa eleven nå behörighet till Trafikverkets Kunskapsprov, ska ni först och främst vända er till oss skriftligen, då gör vi vårt bästa för att lösa det. Om ni ändå anser att vi inte gjort vad som rimligen kan förväntas, vänder ni er till Allmänna reklamationsnämnden.

Force majeure gäller i tillfälle av händelser bortom vår kontroll, såsom krig, undantagstillstånd, upplopp, brand, naturkatastrofer, strejk, sjukdom, epidemi, dödsfall, explosioner, terrordåd, myndigheter eller nya lagar som påverkar fullföljandet av avtalet, utomstående organisationer eller företag som ändrar sin verksamhet på ett sådant sätt att det påverkar fullföljandet av avtalet. Givetvis kommer vi slutföra utbildningen när och om situationen återgår till det normala.

Jag har förstått och till fullo accepterat ovanstående och därmed ingått ett avtal.