Viktig information och Villkor

Home / Viktig information och Villkor

Obs, 2024 höjs priset MEN bokar du före nyår betalar du  2023 års pris.

Viktig information och villkor, samt accepterande av avtal.

Utbildningen uppfyller myndigheternas krav enligt:

  • lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
  • förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:79) om utbildning av förare för behörighet AM.

När du bokat kurs, får du tillgång till den undervisningsplan, som all trafikutbildning i samstämmighet med lagen, måste fått godkänd av Transportstyrelsen. Du har också rätt att begära ut undervisningsplanen före du bokar kurs. Där framgår bl.a: Utbildningen är målstyrd, eleven har självstudier, körlektionerna är väderberoende, säkerheten är prioriterad och ansvarig utbildare gör bedömningen. Att före elev får övningsköra i trafik, säkerställer självstudier och två test att eleven i enlighet med TSFS 2010:79 teoretiskt redogör för trafikregler, bedömer konsekvenser, identifierar risker och förutser händelseförlopp. Detta gör man på Trafikskola online genom att klara 2 Körkortstest, samt med närvaro på samtliga lektioner. Det är först när samtliga lektioner, självstudier, test, teori samt all målstyrd körning är klar, som kursen är slutförd.

I undervisningsplanen framgår också att anordnare av kursen, i enlighet med sina stadgar och syfte, är fordonsföreningen volvotuor & saabfari (802471-5461), i förekommande syfte: e-post: info@mopedutbildarna.se, telefon/fax: 0700398824, Planteringsvägen 135 Helsingborg. Föreningen täcker sina utgifter endast genom bidrag samt delade avgifter för omkostnader och anlitar därför behöriga trafiklärare, som fakturerar för sin lön och sina kostnader.

Med Körkortsbehörigheten klass 1 AM får du lov att köra moped klass 1, moped klass 2, traktor A och vissa motorredskap.

Ett körkort med behörighet AM, är i Sverige en juridisk giltig ID-handling, så elevens identitet måste säkerställas vid kurstart.

För att ta körkort med behörigheten AM krävs att eleven har:

  • Ett giltigtkörkortstillstånd.
  • Slutfört en utbildning hos behörig utbildare som ger behörighet till Trafikverkets Kunskapsprov
  • Skrivit ett godkänt Kunskapsprov (teoriprov) hos Trafikverket.

Har eleven körkortstillstånd kan man köra samtliga körlektioner och avsluta kursen när eleven är 14 år och 9 månader gammal. Men för att göra Kunskapsprovet hos Trafikverket, måste man fyllt 15 år.

Kunskapsprovet som Ni måste hjälpa eleven boka hos Trafikverket och avgift för detta ingår inte i omkostnader, lön/kostnad för lärare/instruktör.

Avgift för tillverkning av körkort och fotografering hos Trafikverket, ingår inte i omkostnader, lön/kostnad för lärare/instruktör.

Ni måste hjälpa eleven lämna en hälsodeklaration och ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen, samt göra en synundersökning hos optiker. (rekommenderar Holst Optik) Ingår inte i omkostnader, lön/kostnad för lärare/instruktör.

För mer information om körkortstillstånd gå in på:
korkortsportalen.se/e-tjanster-blanketter/          ansök om körkortstillstånd hos transportstyrelsen.

Körkortstillståndet som varar i 5 år, är en angelägenhet mellan myndigheter och körkortstagare. Utöver att göra en kontroll av körkortstillstånd och ID före körning, är detta därför inte en del av utbildarens ansvar. Skulle eleven medan kursen pågår bli nekad körkortstillstånd eller få det återkallat, är detta inte en del av utbildarens ansvar. Utan körkortstillstånd kan man börja på kursen och vara med på lektioner, men inte avsluta det praktiska momentet i kursen. Därför rekommenderas, är du osäker på om eleven kommer att få körkortstillstånd, avvakta med att göra kursanmälan tills ni fått det beviljat.

Det finns inget krav på att eleven avslutar hela kursen, man kan ta del av undervisningen utan att fullfölja samtliga delmål. Men för att bli behörig att göra Kunskapsprovet, som ni själva bokar hos Trafikverket, måste man gått hela kursen. Så att utbildaren kan intyga att eleven nått samtliga delmål och därmed avslutat kursen komplett. Önskar eleven avsluta kursen komplett, måste man till fullo reglera omkostnader, lön/kostnaden för lärare/instruktör.

Ordinarie summa för omkostnader, lärare/instruktör är 4500 kr inkluderande moms. Slutfaktura skickas normalt när kursen startats samt regleras senast sista betalningsdatum eller enligt avtal. Vill ni boka och köra lektion i trafik före detta datum, så att utbildaren kan intyga när eleven når samtliga delmål, måste faktura först till fullo vara reglerad. Tänk på att räkna med bankdagar i er planering. Om du valt att dela upp summan på flera betalningstillfällen, är det också sista betalningsdatum som styr, när eleven tidigast kan avslutat kursen. Eller se ovan.

I undantagsfall, om ni är ute i sista sekund men vill avsluta kursen, kan du be oss kreditera fakturor och sedan överföra summan via bankgiro eller swish. När vi kan se att allt är reglerat kan vi öppna bokningen. Den elektroniska registrering som sker automatiskt vid banköverföringar utgör er bekräftelse. Glöm inte att skriva vem transaktionen gäller.

Summan för omkostnader, lärare/instruktör, täcker teoriundervisning 8 timmar, körlektioner 4 timmar, lokal, lärare/instruktör och undervisningsmaterial. Förutom att uppnå trafiksäkerhetsmålen, är syftet med kursen att hjälpa eleven nå behörighet för att skriva Trafikverkets Kunskapsprov. Eftersom Transportstyrelsens regelverk är målstyrd, inte tids-styrd, behövs ibland lite mer tid. Vi bjuder på det inom rimliga gränser, men om behovet av extralektioner går över 2 1/2 h, ingår det inte i ordinarie omkostnader, lön/kostnad för lärare/instruktör och ni kan komma att faktureras per timme eller enligt överenskommelse. (privat övningskörning med moped är förbjudet)

Väljer du Betalt Rubbet Rabatt på 300 kr – blir summan endast 4200 – Om ni Gillat oss på Facebook så vi kan se det och reglerar hela summan omgående när du får faktura. Regleras inte hela summan omgående eller enligt överenskommelse, kan en kompletterande faktura på 300 kr skickas.

Accepterat avtal för tjänst börjar när du bokat kursen. Du accepterar och samtycker också till att bekräftelser på avtal och övrig korrespondens mellan avtalsparter, endast behöver ske via e-post. För att vara garanterad en bokad plats, måste startavgift för bokning vara reglerad. Observera, om ni skulle behöva skjuta fram er kursstart, behövs inte ytterligare reglering. Om färre än fem bokat sig till en bestämd kursstart, kan vi komma att försöka flytta fram kursen.

När du bokar kurs lämnar du uppgifter som från 2018 05 25 omfattas av lagen om GDPR. Det handlar om datalagring av personuppgifter. Transportstyrelsen kräver att körkortstagare hanteras i elevkort och därför behöver vi elevens uppgifter. Vi köper in tjänsten till er via Trafikskola online och därmed accepteras deras villkor (80 kr). Gällande avtalstecknare behöver vi därför dina uppgifter för att hantera detta samt faktureringen. Vi hanterar alla uppgifter i enlighet med GDPR. Vilket bland annat påverkar hur länge man kan ha Trafikskola online. Avtalstecknare har vid förfrågan rätt att kräva att vi raderar uppgifter, men normalt behåller vi dem i 12 månader för att fortlöpande kunna hantera trafikskola online, korrespondens, fakturor och andra ärenden.

Ångerrätt för bokad tjänst på internet regleras av SFS nr: 2005:59. Den säger att avtalat som ingås över internet normalt ger 14 dagars ångerrätt från första vardagen efter avtal ingås. Detta innebär att vi skulle behöva ha stopp för all bokning i upp till 17 dagar före kursstart. För att alla parter skall slippa de komplikationer detta skulle medföra, accepterar du våra villkor nedan i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap. 2 – 11§.

Av den totala summan är 2500 kr för bokningen. Detta för att bara de som faktiskt vill gå kursen skall boka, samt för att täcka de omkostnader det medför att planera kurserna. Enligt (TSFS 2010:79) är antalet deltagare strikt begränsat och det kan uppstå en ekonomisk belastning för de övriga, om en vakans inte kan täckas i tid. Därför skall en eventuell avbokning ske minst 6 dygn (144 timmar) före kursen startar. Avbokning kan göras personligen, via e-post, telefon eller brev. Vi rekommenderar skriftlig avbokning. Sker avbokning senast 6 dygn före kursen startar eller tidigare, betalas eventuellt inbetalade pengar tillbaka minus utlägg för trafikskola online 80 kr, inom 14 dagar till det konto du anger. Har ni inte betalt något, krävs att ni senast 6 dygn före kursstart ersätter våra utlägg för trafikskola online, för att det inte skall räknas som en sen avbokning. Sker avbokning senare än 6 dygn före kursstart eller inte alls, är det sen avbokning och du faktureras sammanlagt 2500 kr för omkostnader och administrativt arbete i samband med bokningen. En avanmälan eller frånvaro av deltagare som bokats 6 dygn eller senare före en kursstart, blir därför per definition en sen avbokning. Avbokning kan göras personligen, via e-post, telefon eller brev. Vi rekommenderar skriftlig avbokning. Finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdigt som kan bevisa att sen avbokning skett utan egen förskyllan, kan ett undantag eventuellt beaktas. När det gäller att avbryta kursen går det bra, om ni redan i samband med första lektionen märker att ni inte önskar fullfölja kursen, samt omgående och tydligt delger oss detta. Då räknas det som en sen avbokning, se ovan. Detta kan göras personligen, via e-post, telefon eller brev. Vi kommer att acceptera det som sen avbokning oavsett, men rekommenderar skriftlig avbokning.

Går eleven på fler lektioner, har man valt att gå kursen, vare sig man sedan själv väljer att fullfölja sina studier och ta sitt körkort eller ej och därmed accepterar du uttryckligen, samt samtycker till att tjänsten börjat utföras, samt att tjänsten har fullgjorts och att i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap. 2 – 11 § du inte längre har ångerrätt. Undantag kan endast beaktas, om det finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdigt, som kan bevisa att underlåtenhet att fullfölja sina studier, avsluta kursen och ta sitt körkort, skett utan egen förskyllan.

Normalt är tiden eleven har på sig för att avsluta kursen 4 månader. Läromedelsplattformen Trafikskola online har ni medans eleven avslutar kursen, men i enlighet med gdpr maximalt i 1 år efter att kontot skapades. (efter avslutad kurs, skall man enligt Trafikverkets regler, ha gjort sitt kunskapsprov inom 5 år) Behöver ni mer än 4 månader på er för att avsluta kursen, skall ni kontakta oss och uppge skälet för detta. Samt ha en plan för när ni tror eleven kan avsluta kursen, så att vi kan komma överens om en målsättning. Om man inte hör av sig eller inte responderar på våra kontaktförsök, så har man valt att gå kursen, vare sig eleven själv väljer att fullfölja sina studier och ta sitt körkort eller ej och därmed accepterar du uttryckligen, samt samtycker till att tjänsten börjat utföras, samt att tjänsten har fullgjorts och att i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap. 2 – 11 § du inte längre har ångerrätt. Undantag kan endast beaktas, om det finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdigt, som kan bevisa att underlåtenhet att fullfölja sina studier, avsluta kursen och ta sitt körkort, skett utan egen förskyllan.

Om ni upplever att vi, utöver det som ligger utanför vår kontroll, som egna studier och lagar/regler för att ta körkort, inte har gjort vad som rimligen kan förväntas av oss, för att hjälpa eleven nå behörighet till Trafikverkets Kunskapsprov, ska ni först och främst vända er till oss skriftligen, då gör vi vårt bästa för att lösa detta. Om ni ändå anser att vi inte gjort vad som rimligen kan förväntas, vänder ni er till Allmänna reklamationsnämnden.

Force majeure gäller i tillfälle av händelser bortom vår kontroll, såsom krig, undantagstillstånd, upplopp, brand, naturkatastrofer, strejk, sjukdom, epidemi, dödsfall, explosioner, terrordåd, myndigheter eller nya lagar som påverkar fullföljandet av avtalet, utomstående organisationer eller företag som ändrar sin verksamhet på ett sådant sätt att det påverkar fullföljandet av avtalet. Givetvis kommer vi att försöka slutföra utbildningen, när och om situationen återgår till det normala.

Glöm inte att – Göra syntest för körkort: (förslag) https://klarsynt.se/boka-tid/holst-optik – Samt på heder och samvete lämna en hälsodeklaration och ansöka om körkortstillstånd hos transportstyrelsen

Jag har förstått och till fullo accepterat ovanstående och därmed ingått ett avtal